Fristråle / Våtsandsblästring

Bäst på torr och våt blästring

Vi erbjuder även fristråleblästring, dvs. vanlig konventionell blästring. Denna blästringsform har alltid medfört en enorm dammutveckling samt att man haft problem med att kunna göra skonsamma blästringar. Detta medför ett kostnadskrävande efterarbete för att återställa ytan. Vi har med dessa problem som grund nu tagit fram en bläster som man reducerar dammet med ca 95% samt kan utföra skonsam blästring till väldigt hård blästring. Denna nya metod av blästring innebär att man använder ca 80% sand och ca 20% vatten.

Detta gör att man reducerar dammet betydligt mer än tidigare. Vattnet som används binds samman med bortblästrat material samt blästersand vilket gör att man med fördel även kan användas inomhus. På grund av den låga inblandningen av vatten får man en begränsad inträngning av vatten i det befintliga materialet som man tex. inte får vi högtryckstvättning och vattenbilning. Denna metod är miljövänlig genom att vi använder dels miljögodkänd kompressor med tillbehör för tekniskt oljefri luft samt vatten och vanlig sand.

Användningsområden 

Våtsandsblästring används till blästra bort färg och beläggningar från stål, plåt, betong, trä, på fasader, väggar, tak, konstruktioner m.m. Med lågt tryck och fina fraktioner på sanden kan man på ett skonsamt sätt rengöra ytor utan att skada underlaget, tex. rengöring av tegel, puts, betong, sanering av klotter, brandsaneringar, borttagning av färger på tex. träfasader,  båtar m.m. och andra saneringar som kräver skonsamhet mot underlaget. Med högt tryck och grövre fraktioner på sanden kan man på ett effektivt sätt blästra bort tex. tjocka färger, bitumen, lim m.m. samt även skapa vidhäftning vid pågjutningar. 

Vid blästring av stål kan vi torrblästra med maskinen men även köra med en inhibitor i den blöta blästermassan för att förhindra återrostning.

Meddelande

 

Kontakta oss

3 + 1 =

Referenser