Klottersanering

Miljövänlig och kostnadseffektiv klottersanering

Att sanera klotter har varit ett stort bekymmer under många år men med dagens nya metoder har det blivit på ett enklare sätt möjligt att sanera på ett mera kostnadseffektivt och mera miljövänligt sätt. 

Vi på Piteå Montage AB har nu ett komplett koncept för att utföra saneringar snabbt och enkelt med saneringsmedel och hetvattentvätt som vi har monterat i en mobil enhet. Vid problem med klotter erbjuder vi sanering, klotterskydd, fotodokumentation och polisanmälan.Med vår enhet utför vi även sanering och tvätt av tex fasader, tak, soprum, konstruktioner.

Meddelande

 

Kontakta oss

15 + 1 =

Referenser