Golvsanering

Vi är bäst på golvsanering

Med våra maskiner kan vi på ett dammfritt och miljövänligt sätt utföra förbehandling av golv. De metoder vi använder oss av är dammfri stålkuleblästring, diamantslipning, fräsning och mattstrippning.

Förbehandlingen är ett viktigt steg när man skall lägga ett nytt material på golv för att skapa en fullgod vidhäftning till underlaget.

För att ta bort en gammal beläggning t.ex. färg, limrester, spackel, olja, gjuthud m.m. krävs ibland att man använder maskinerna i kombination med varandra, vilken än maskin vi använder så avslutar vi i de flesta fallen med att blästra golvet för att uppnå maximal vidhäftning för det nya materialet som skall läggas på.  

Vi kan även med våra maskiner planslipa golv, dvs. ta ner höjder och ojämnheter på både nya och gamla golv så att det åtgår mindre material vid nyläggning av t.ex. färg, epoxi/akryl beläggningar, spacklingar inför mattläggning samt slipa golv med Superfloor-metoden m.m.

Exempel på användningsområden:

  • Gjuthud på ny betong
  • Gammal färg på golv
  • Gamla beläggningar
  • Olja
  • Limrester
  • Spackel
  • Sanering av asbest på golv
  • Mattor

Meddelande

 

Kontakta oss

3 + 11 =

Referenser